Hinnasto            


Kaikki hinnat ovat ALV 0% sillä en ole ALV-velvollinen. Mikrotuesta työn osasta voit vähentää kotitalousvähennyksen verotuksessasi.


Mikrotuki

Lähitukea luonasi                                                                      33 € / h
Kilometrikulut                                                                      0,46  € / km

Esimerkki: Asut 15 km päässä, ja tulen asentamaan käyttökuntoon uuden tietokoneesi. Kytketään kone langattomaan verkkoosi, laitetaan tietoturva-asetukset kohdalleen ja asennetaan sähköpostitili. Aikaa kuluu 2 h.


Lähetän tästä laskun 66 € + kilometrikuluja 30 * 0,46 = 13,8 €.

Laskun loppusumma siis 79,8 €, josta on verovähennyskelpoista työn osuus, siiis 45% 66:stä eurosta eli 29,7 € Kustannuksia sinulle koituu kotitalousvähennyksen jälkeen 49,3 €

Minimiveloitus mikrotukikäynnistä on 1h eli 33€Kotisivut

Tavallinen käyntikorttisivu                                                        90 €
Sivusto johon voit itse luoda helposti uusia sivuja                   490 €
Lisäominaisuudet tarpeesi mukaan, esim. mitä keksitkin         33 € / h
Sivujen ylläpito (halutessasi)                                                    20 € / kk

Tarvittaessa toimin yhteistyössä suunnittelutoimiston, tai graafikon kanssa sivustosi ulkoasun hiomiseksi juuri tarpeidesi mukaiseksi.


Esimerkki: Tarvitset yhdistyksellesi sivun, jossa kirjautuneet käyttäjät pääsevät tekemään merkintöjä yhteiseen kalenteriin ja sivu sisältää lomakkeen jonka avulla voi ilmoittautua yhdistyksen tapahtumiin. Sinulla on sivun ulkonäkö suunniteltuna. Kalenterin ja lomakkeen sisällyttäminen sivustoon vie 3 h.


Lähetän laskun 490 € + kalenterin ja ilmoittautumislomakkeen tuntityönä 99 € = 589 € 

Lisäksi veloitan 20 / kk sivuston ylläpidosta haluamallasi laskutusajanjaksolla. FI-verkkotunnuksen vuosimaksu ei sisälly hintaan.


Valokuvaus

Valokuvausta sovitusti                                                              35 € / h

Kuvien jälkikäsittely                                                                  30 € / h
Kilometrikulut                                                                    0,46  € / km


Esimerkki: Tulen kuvaamaan hautajaiset ja muistotilaisuuden 15 km päähän, tapahtuma kestää yhteensä 2 h. Käytän kuvien jälkikäsittelyyn tunnin, ja lopputuloksena onnistuneita kuvia noin 30 kpl.

Lähetän kuvat cd-levyllä sekä laskun kuvauksesta ja jälkikäsittelystä kilometrikuluineen yhteensä 106,9 €. Jos et ole tyytyväinen kuvien laatuun, veloitan vain kilometrikulut. Tällöin et tietenkään saa pitää kuvia.

 Tietoa kotitalousvähennyksen käytöstä


Tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus- ja kunnossapitotyö oikeuttaa vähennykseen

Kodin koneiden ja laitteiden kunnossapito- ja asennustyö ei ennen vuotta 2009 oikeuttanut kotitalousvähennykseen. Vuoden 2009 alusta tuloverolain 127a:n 2 momenttia muutettiin niin, että tieto- ja viestintätekniikan laitteiden, ohjelmistojen, tietoturvan ja tietoliikenneyhteyksien asennus-, kunnossapito- ja opastustyöt oikeuttavat jatkossa kotitalousvähennykseen.

Tieto- ja viestintälaitteilla tarkoitetaan tieto- ja viestintälaitteiden päälaitteita sekä näiden oheislaitteita sekä antenneja. Näitä ovat esimerkiksi televisiot, radiot, digilaitteet, tietokoneet, tulostimet, lukijalaitteet, kopiointilaitteet ja skannerit. 

Tietoliikenneyhteyksillä tarkoitetaan kotitalouksia palvelevia liittymiä, joiden avulla voidaan vastaanottaa ja/tai lähettää sähköistä viestintää.

Kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä on jatkossa kaikki edellä tarkoitettujen laitteiden ja tietoliikenneyhteyksien käyttöön ottaminen, asentaminen, korjaaminen, huolto sekä ohjelmien ja päivitysten asennustyö ja päivitys tietotekniselle laitteelle. Myös näiden laitteiden ja liittymien kotona tapahtuva käyttöön ja asennukseen liittyvä opastustyö oikeuttaa vähennykseen. Kaikki edellä mainitut työt oikeuttavat vähennykseen vain siltä osin kuin ne tehdään verovelvollisen tai tämän tuloverolain 127 a §:n 5 momentissa tarkoitettujen sukulaisten (verovelvollisen, hänen puolisonsa tai edesmenneen puolisonsa vanhempien, ottovanhempien, kasvattivanhempien tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevien sukulaisten tai edellä mainittujen henkilöiden puolisoiden) käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa. Vähennystä ei ole siltä osin kuin joku edellä kerrotuista töistä tehdään muualla. Vähennykseen ei ole oikeutta, jos opastustyö tehdään esimerkiksi puhelimen välityksellä.

Kotitalousvähennys myönnetään vain kustannuksista, jotka aiheutuvat työstä. Vähennystä ei siten myönnetä esimerkiksi laitteiden, ohjelmien ja päivitysten hankintakustannuksiin.

Lähde: Verohallinto

Ajankohtaista